Vår Miljö- och kvalitétspolicy.

Vår målsättning är att uppfylla våra kunders överenskomna behov,
samhällets krav och företagets egna resurser och förutsättningar genom att ;

  • COMPO skall alltid sträva efter att utveckla användningen av förnyelsebara råvaror och miljövänliga säkra tillverkningsprocesserna.
  • COMPO skall ständigt söka efter nya metoder som resulterar i, ur miljösynpunkt, säkra produkter.
  • COMPO:s leveranser skall ske genom returkassettsystem som eliminerar användandet av emballage.
  • Att utföra vårt arbete rätt från början med motiverade medarbetare.
  • Att ständigt förbättra och utveckla verksamheten ur miljö- och kvalitétssynpunkt.
  • Att förebygga föroreningar.
  • Att följa lagstiftningar för miljö och kvalité.Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Producerad av Camero
Compo Systems Sweden AB
Östra Läggevivägen 11                                                      
384 73 FLISERYD
0491-92275
0491-92115 Fax
0491-767120